Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że rozpoczęły się prace polegające na wymianie jednego z najbardziej awaryjnych rurociągów sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Górze. W ramach zadania wbudowany zostanie w miejsce stalowego nowy rurociągu PE na długości ok 500 metrów. Prace prowadzone będą metodą bezwykopową. Dodatkowo Spółka wykona do wszystkich posesji położonych wzdłuż budowanego wodociągu przepięcia istniejących  przyłączy wraz z montażem nowych zasuw. W związku z prowadzonymi pracami mogą chwilowo powstawać zakłócenia w dostawie wody.