Od poniedziałku GZGK rozpoczął prace na sieci wodociągowej położonej w ulicy Krótkiej w Górze. Prace remontowe polegające na ułożeniu nowego rurociągu o długości 130 mb i średnicy 110 mm oraz wykonaniu nowych przyłączy do wszystkich posesji położonych przy tej ulicy.

Stan techniczny istniejącej stalowej sieci powodował dużą awaryjność oraz ograniczał znacznie przepływ wody (patrz zdjęcia poniżej).

Prace potrwają około dwóch tygodni i są w ten sposób prowadzone, że mieszkańcy mają zapewniony ciągły dopływ wody.