Dobiegły końca następne prace remontowe domu przedpogrzebowego, znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Woli. W ramach robót, po kilku latach, zostało odmalowane jego wnętrze, a także zostało wymienione  oświetlenie. Ponadto odnowiono krzyże, zwieńczające główne ogrodzenie  cmentarza. Po wcześniejszej wymianie podbicia dachowego i opierzenia na domu przedpogrzebowym, to kolejne prace wykonane przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, które obrazują,  efekt wykonanych prac.