GZGK Sp. z o. o. w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej zmodernizował dwie przepompownie ścieków. Przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków w Grzawie na ul. Wiejskiej wynikało z konieczności wymiany znajdującego się w niej ponad 40-letniego uzbrojenia. W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano wymiany armatury kanalizacyjnej oraz  przebudowano instalację tłoczną w przepompowni zastępując jej dotychczasowe elementy na nowe wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto zakupiono dwie nowe pompy o znacznie wyższej wydajności oraz szafę sterowniczą wraz z osprzętem sterującym. Efektem zrealizowanej modernizacji jest znaczne zwiększenie wydajności przepompowni oraz umożliwienie bieżącego nadzorowania pracy pomp. Dzięki temu jest ona w stanie przepompować większe ilości napływających ścieków. Dodatkowo przeprowadzony remont stanowi kolejne działanie Spółki mające na celu minimalizację ryzyka przedostania się ścieków poza system kanalizacyjny. Kolejną inwestycją która musiała zostać zrealizowana przez GZGK Sp. z o.o. była modernizacja przepompowni ścieków w Gilowicach na ul. Starorzecznej. Konieczność jej przeprowadzenia wynikała z faktu, że funkcjonująca do tej pory przepompownia znajdowała się w obszarze projektowanej drogi ekspresowej S1. W skutek prowadzonych robót drogowych, ich wykonawca dokonał przeniesienia przepompowni w nowe miejsce. Ponadto, we współpracy z wykonawcą drogi, wymieniono kolektor tłoczny na odcinku ok 260 m jednocześnie zwiększając jego średnicę z fi 110 na fi 160 PE. Powiększenie średnicy kolektora podyktowane było przyszłościowymi planami i perspektywą rozwoju Gminy. Przebudowano również odcinek sieci grawitacyjnej doprowadzającej ścieki do przepompowni oraz dokonano jej modernizacji poprzez wymianę armatury kanalizacyjnej i przebudowę instalacji wewnętrznej. Dotychczasowe elementy zostały zastąpione nowymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej. Przeprowadzone prace stanowią zabezpieczenie możliwości realizowania kolejnych inwestycji w przyszłości mających na celu poprawę funkcjonowania posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej.