Twój zakres obowiązków

 • obsługa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów prowadzenie w samoobsłudze pojazdów służbowych
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi spółki
 • staranne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska
 • wykonywanie pracy w systemie zmianowym, zgodnie z zatwierdzonym grafikiem
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • czynne prawo jazdy kat. B, mile widziane: kat. C
 • brak przeciwwskazań do pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości/ głębokości powyżej 3m.
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym, w zmiennych warunkach atmosferycznych

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 07 lipca 2023 r. na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice lub na adres mailowy kontakt@gzgk-miedzna.pl