W związku z występującymi wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Miedźna korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić mieszkańcom nieprzerwaną dostawę wody do celów socjalno – bytowych. Jednak bardzo duży wzrost rozbioru wody w ostatnich dniach, o 1/3 średniego dobowego zużycia, może powodować lokalne spadki ciśnienia na bocznych rozgałęzieniach naszej sieci wodociągowej. Główną przyczyną skokowego wzrostu rozbioru wody jest napełnianie basenów przydomowych oraz podlewanie ogrodów i upraw.

W przeciwieństwie do Gminy Miedźna w wielu gminach obowiązuje zakaz używania wody z sieci do celów innych niż socjalno – bytowe. Jednocześnie prosimy jeżeli to możliwe aby baseny napełniać do godz. 19:00.