Nowy samochód naszej Spółki w akcji. W miesiącu styczniu GZGK Sp. z o. o. rozpoczęło prace polegające na usunięciu nadmiernego osadu zalegającego na dnie stawu napowietrzanego na biologicznej oczyszczalni Lemna w Miedźnej – Bodzowie. Jak już wcześniej informowaliśmy dzięki zakupowi samochodu asenizacyjnego prace będą mogły być prowadzone w sposób cykliczny. Usunięcie osadu ma na celu poprawę funkcjonowania samej oczyszczalni poprzez zwiększenie objętości komory pracy osadu czynnego, lepsze dotlenienie ścieku oczyszczonego, a także zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w obrębie terenu na jakim się znajduje.