Wychodząc naprzeciw trudnościom jakie napotykają na co dzień osoby
z niepełnosprawnościami w organizacjach użytku publicznego oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1696) o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, uprzejmie informujemy, że Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. jest wyposażony w pętlę indukcyjną wspomagającą słyszenie
osobom z niedosłuchem oraz komunikacja głównego wejścia do obiektu
jest oznakowana taśmami kontrastowymi z myślą o osobach słabowidzących.

KONTAKT:

Koordynator dostępności GZGK Sp. z o. o.

Agnieszka Kubieniec

Telefon: (32) 448 94 43

e-mail: kubieniecagnieszka@gzgk-miedzna.pl