Od dzisiaj GZGK rozpoczął prace modernizacyjne sieci wodociągowej położonej   w ul. Cmentarnej w Górze.

Prace te zostały podzielone na dwa etapy.

W pierwszej kolejności zostanie wykonane 270 mb nowej sieci Ø110 w miejsce istniejącej Ø40, do której zostaną podłączone istniejące tam domy.

Drugi etap znajduje się w fazie uzgodnień projektowych, będzie to dalsze przedłużenie sieci o kolejne 390mb Ø110, co pozwoli docelowo zamknąć pierścieniem przepływ wody w ul. Cmentarnej z ul. Polną.

Wszystkie te prace poprawią jakość świadczonej usługi oraz pozwolą na podłączanie do sieci kolejnych powstających domów.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec września br.

Prace te są tak prowadzone, aby mieszkańcy podłączeni obecnie do starej sieci nie byli pozbawieni dostawy wody, a wykopy w ten sposób, by zachować minimalny przejazd.