W miesiącu czerwcu GZGK Sp. z o. o. przeprowadziło prace polegające na usunięciu nadmiernego osadu zalegającego na dnie stawu napowietrzanego na biologicznej oczyszczalni Lemna w Miedźnej – Bodzowie. Usunięcie osadu ma na celu poprawę funkcjonowania samej oczyszczalni poprzez zwiększenie objętości komory pracy osadu czynnego, lepsze dotlenienie ścieku oczyszczanego, a także zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w obrębie terenu na jakim się znajduje.

Dodatkowo zlecono wyczyszczenie przepompowni ścieków w Woli przy ul. Mokrej. Działania te mają znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania pracy pomp na przepompowni oraz wyeliminowanie wystąpienia awarii.