Miło nam poinformować, że w ramach modernizacji doposażenia zasobów sprzętowych wykorzystywanych w celu bieżącego monitorowania jakości dostarczanej wody, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. utworzył specjalne stanowisko pomiarowe. Chcąc zapewnić odbiorcom dostawę odpowiedniej jakości wody, niezbędne jest bieżące kontrolowanie jej parametrów takich jak poziom pH, zawartość żelaza, chloru wolnego oraz chloru ogólnego. W celu przeprowadzania kontroli w/w parametrów Spółka zakupiła następujące urządzenia:

–  Fotometr PF-12 Plus – to urządzenie służące do badania jakości wody, które poprzez wbudowane źródło światła LED 860 nm umożliwia pomiar w zakresie 1-1000 NTU. Dodatkowe akcesoria oraz testy pozwalają na prowadzenie badań niezależnie od panujących warunków otoczenia. Fotometr PF-12 Plus został wyposażony w 100, już zaprogramowanych, metod pomiarowych oraz dodatkowe funkcje wspierające jego pracę. Zamontowane w urządzeniu akumulatory pozwalają na wykonie około 2000 pomiarów, a klasa szczelności IP68 pozwala na jego pracę w trudnych warunkach. Za pomocą tego urządzenia można robić również pomiary absorbancji, transmitancji oraz faktor.

pH-METR CP-411 – to urządzenie wykorzystywane do pomiaru pH, mV (potencjał redox) oraz temperatury, które w sposób automatyczny wykrywa wartości pH buforu oraz kompensację temperatury. W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. Przyrząd współpracuje z czujnikiem temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH EPS-1 stosowaną do czystych wód.