GZGK Sp. z o.o. w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych dokonał gruntownej modernizacji infrastruktury wykorzystywanej do obróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków Promlecz w Woli.

Funkcjonujące od roku 2015 urządzenie do odwadniania osadu czynnego zostało poddane gruntownym pracom remontowym oraz konserwacyjnym. Najistotniejsza część przeprowadzonych prac związana jednak była z zaadaptowaniem istniejącego w infrastrukturze oczyszczalni budynku w celu posadowienia w nim prasy osadu. Do tej pory w/w urządzenie znajdowało się w metalowym kontenerze który z upływem czasu uległ znacznej korozji powodującej zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W nowo przystosowanym pomieszczeniu przeprowadzono generalny remont obejmujący m.in. wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki budowlanej oraz rozbudowę systemu wentylacji pomieszczenia. Ponadto doprowadzono nowe przyłącze wodociągowe o długości 60 m i średnicy fi 50 oraz wybudowano instalację odprowadzającą wody odciekowe (popłuczyny) powstałe w trakcie procesu odwadniania osadu. Budynek został również wyposażony w nową instalację elektryczną, a także zmodernizowany system sterowania pracą urządzenia odwadniającego. Zamontowano również monitoring umożliwiający prowadzenie ciągłej kontroli procesu odwadniania osadu i przeprowadzanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Zmianie uległo także otoczenie wokół budynku, zamontowano dodatkowe oświetlenie, wykonano zewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz utworzono rampę obsługową. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wybudowano trzy stanowiska w celu posadowienia kontenerów transportowych do których, bezpośrednio z urządzenia odwadniającego, za pomocą przenośników ślimakowych odprowadzana jest odwodniona masa. Szereg wykonanych prac pozwolił na usprawnienie procesu obróbki osadu i przeprowadzanie go w odpowiednich warunkach sanitarnych..

Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników Spółki, całość prac wykonanych w ramach wyżej opisanej modernizacji nie wymagała korzystania z usług podmiotów zewnętrznych co pozwoliło znacznie ograniczyć koszty przeprowadzonych robót.