OŚWIADCZENIE GZGK Sp. z o.o.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w trosce o jakość świadczonych usług prowadzi w sposób systematyczny badania parametrów jakościowych wody zimnej. Ciągły monitoring i analiza uzyskiwanych pomiarów pozwala na szybką reakcję zapobiegającą ewentualnemu pogorszeniu się jakości dostarczanej wody, a tym samym eliminuje sytuację, w której odbiorcy mogliby otrzymać wodę o niedopuszczalnych parametrach. Dokładamy wszelkich starań aby ograniczyć do minimum występowanie awarii na sieci wodociągowej mogących powodować choćby krótkotrwałe przerwy w dostawie zimnej wody.

Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie na portalach społecznościowych wpisy oskarżające Spółkę o dostarczanie wody niespełniającej wymagań jakościowych informujemy, że Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miedźna oraz zasady przyjęte i opublikowane na stronie internetowej Spółki jednoznacznie precyzują sposób w jaki należy zgłaszać reklamacje oraz wszelkie uwagi co do jakości świadczonych usług. Żadna z sytuacji opisanych na wspomnianych portalach nie była poparta zgłoszeniem bezpośrednio do Spółki. Taka forma przedstawiania swoich uwag co do jakości zimnej wody nie pozwala Spółce w żaden sposób skonfrontować się ze zgłaszanym problemem ani poczynić odpowiednich kroków, które mogłyby zapobiec jego występowaniu w przyszłości. Zwracamy uwagę, że żaden portal internetowy czy też osoby postronne, w tym  radny, nie jest stroną w ewentualnym sporze odnośnie jakości dostarczanej wody. W związku z pojawiającymi się publikacjami informacji godzących w dobre imię Spółki, które nie miały żadnego pokrycia w oficjalnej i zgłoszonej zgodnie z przyjętymi zasadami reklamacji, GZGK Sp. z o.o. zmuszony był do skierowania dwóch spraw o zniesławienie na drogę sądową. Ubolewamy nad koniecznością podjęcia kroków prawnych wobec pozwanych, jednakże nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której opinia Spółki jest notorycznie i bezpodstawnie szargana. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas kroki zapobiegną występowaniu w przyszłości podobnych incydentów – wzbudzania sensacji, sztucznego ”rozdmuchiwania”  problemu dla poklasku i sensacji, a nie reakcji na problem i szukania jego rozwiązania z myślą o mieszkańcach.

Mamy nadzieję, że wszelkie zastrzeżenia co do jakości świadczonych przez nas usług zgłaszane będą drogą oficjalną zgodnie z przyjętymi zasadami.

Informujemy, że Spółka nie będzie publicznie komentować wszczętego sporu prawnego, aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd.