Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. rozpoczął prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Woli. W ramach prowadzonych działań wymienione zostaną przyłącza z rur stalowych na rury PE 100  do budynków położonych przy ul. Słonecznej 30, 32, 34, 36, 38 i 40. Jest to kolejna inwestycja w ostatnim czasie przeprowadzana przez naszą Spółkę, która ma na celu poprawę systemu przepływu wody, tak aby jakość wody nie ulegała pogorszeniu