Zgodnie z nowym cennikiem od 19 września 2020 r. nie pobieramy opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje nasza Spółka.

Uchwała Zarządu 2/12/2020 z dnia 14.09.2020

Uchwała Zarządu 3/12/2020 z dnia 14.09.2020