W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych GZGK Sp. z o. o. informuje, że od 1 lutego 2019 r. tj. od momentu powołania nowego Zarządu Spółki prowadzone są nieustanne prace na sieci wodociągowej mające na celu doprowadzenie wody do mieszkańców o jak najlepszych parametrach jakościowych.

  1. W przeszłości zdarzały się sytuacje gdy dostarczana woda przez GZGK Sp. z o. o. była dopuszczona do użytku warunkowo. Jednak w związku z podjętymi działaniami taka sytuacja od 1 lutego 2019 r. nie miała miejsca, a wszystkie wyniki badań wody zimnej dostarczanej do mieszkańców i wymiennikowni ciepła, przeprowadzane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Tychach oraz akredytowane laboratoria badawcze wskazują na jej dobrą jakość.
  2. GZGK Sp. z o. o. odpowiada tylko i wyłącznie za jakość doprowadzanej zimnej wody do mieszkań i wymiennikowni ciepła. Jednocześnie informujemy, że nasza Spółka nie jest dostawcą ciepłej wody i nie odpowiada za jej parametry i jakość po podgrzaniu. Wymiennikownia stanowi miejsce pobierania próbek do badań jakościowych wody.
  3. Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków została ustalona w roku 2018 i przez 3 kolejne lata nie uległa zmianie.
  4. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań mających na celu optymalizację kosztów funkcjonowania GZGK Sp. z o. o. w tym również kosztów zarządzania Spółką poprzez kontrakty menadżerskie obecnego Zarządu, które są niższe o kilka tysięcy miesięcznie od obowiązujących dla poprzedniego Zarządu. Powyższa optymalizacja pozwoliła wykonać szereg prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej oraz w stacjach uzdatniania wody.
  5. Obecnie w prokuraturze toczą się postępowania wobec osób, które szkalowały dobre imię Spółki.