Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wykonał prace mającą na celu połączenie sieci wodociągowej znajdującej się w Górze ulica Złote Łany  z siecią wodociągową znajdującą się w Gilowicach ulica Piaskowa. Tym samym powstała sieć pierścieniowa, której zadaniem jest uzyskanie odpowiedniej jakości systemu przepływu wody, tak aby jakość wody nie ulegała pogorszeniu.

Brak tego rozwiązania powodował miejscowe występowanie żelaza wtórnego w dostarczanej  wodzie w tym rejonie. Nowy odcinek sieci o długości 100 m, który łącząc te dwa punkty jest odpowiedzią na wieloletnie prośby Mieszkańców dotyczące rozwiązania problemu pojawiania się zabrudzonej wody w kranach.