GZGK Sp. z o. o. w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej dokonał usprawnienia działania przepompowni ścieków zlokalizowanej w Górze na ul. Wiejskiej. Funkcjonująca do tej pory przepompownia, z uwagi na swoje położenie oraz rozmiar, nie była w stanie odprowadzić takiej ilości ścieków jakie do niej napływały powodując tym samym ich spiętrzanie się i niekontrolowany wypływ z systemu kanalizacyjnego. W ramach prac inwestycyjnych zastosowano rozwiązanie polegające na wybudowaniu dodatkowej przepompowni pomocniczej, która pełni funkcję zabezpieczenia przepompowni głównej przed nagłym napływem dużej ilości ścieków. Przepompownia pomocnicza została wyposażona w odpowiednią pompę oraz hydrostatyczną sondę głębokości służącą do pomiaru poziomu ścieków oraz automatycznego sterowania pracą pompy. Zastosowane rozwiązanie umożliwia sprawniejszą i efektywniejszą pracę przepompowni, a tym samym zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem ścieków poza system kanalizacyjny.