W celu poprawy sprawności funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia usunięto i wywieziono nadmierny osad zalegający na dnie stawu napowietrzania ścieków. Prace te w sposób znaczący pozwolą utrzymać efektywność pracy oczyszczalni. Dodatkowo kontrolowany jest proces oczyszczania ścieków przy pomocy miernika do pomiaru potencjału oksydacyjno- redukującego (ORP). Monitoring pozwala odpowiednio regulować proces napowietrzania ścieków.