Ze względu na fakt, iż odeszliśmy od przesyłania faktur za wodę – Pocztą Polską,

informujemy że faktury są dostarczane do prywatnych skrzynek pocztowych.

Mieszkańców prosimy, o sprawdzanie zawartości swoich skrzynek na listy.