Bajkowa postać, będzie czekać na powrót dzieci do Szkoły Podstawowej w Górze. Trzeci „Pawełek” w radosny i plastyczny sposób wyróżnia infrastrukturę wodną wokół szkół i innych miejsc. Hydrant ten ma zadanie, zabezpieczać placówki przed ryzykiem, rozprzestrzeniania się pożaru ale też intrygować i wzbudzać zainteresowanie wśród najmłodszych.