Jesienią 2019 r. przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków  przy ul. Powstańców w Woli. Prace objęły kompleksową modernizację obiektu dzięki czemu unikniemy w przyszłości większych awarii przy odprowadzaniu ścieków.

Głównymi efektami planowanych prac mają być poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej, co korzystnie wpłynie m.in. na stan stanu środowiska naturalnego, oraz poprawa funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, jego stanu technicznego i poziomu bezawaryjności, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji tej infrastruktury.

Kolejną modernizacją była wymiana koryta przelewowego z komory biosorbcji do komory biostabilizacji w oczyszczalni ścieków Wola Promlecz.