W miesiącu sierpniu nasza spółka rozpoczęła prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych. Jednocześnie przypominamy, że na przedmiotowych obiektach obowiązuje zakaz umieszczania wszelkich ogłoszeń i reklam. Dbajmy wspólnie o estetykę i czystość naszych przystanków.