Mimo, iż sezon urlopowy w pełni my nie odpoczywamy. W ostatnim miesiącu nasza spółka oprócz prac bieżących wykonała szereg prac modernizacyjnych:

  1. Zmodernizowano stanowiska dozowania środków poprawiających jakość wody w Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach i Woli oraz zaprojektowano i zlecono wykonanie podobnego stanowiska dla miejscowości Góra i Miedźna.
  2. Wykonano kompleksowy remont przepompowni ścieków na ul. Wiejskiej w Gilowicach. Dzięki tym pracom i zwiększeniu wydajności przepompowni  tereny przylegające nie powinny być zalewane, a nasza spółka zaoszczędzi na kosztach energii i obsługi. Kolejne przepompownie będą modernizowane w następnych miesiącach.
  3. Wymieniono podbicie dachowe i opierzenie na kaplicy przedpogrzebowej znajdującej się na cmentarzu w Woli.

 

Dodatkowo miło nam poinformować, iż od lutego do końca lipca GZGK Sp. z o. o. zrealizował 46 usług zleconych w zakresie wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych przez mieszkańców Gminy.