Końcem lipca br. nasza spółka zakupiła nowy ciągnik Kubota L2602 wraz z kosiarką bijakową zbierającą z wysokim wysypem oraz kosiarką bijakową na wysięgniku. Przedmiotowy zakup ma związek z podpisaniem umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna. Poza wykaszaniem poboczy dróg ciągnik wykorzystywany będzie do transportu ziemi i kruszywa podczas prac bieżących wykonywanych przez GZGK. Ponadto jeżeli zajdzie taka potrzeba traktor może wspomóc odśnieżanie dróg gminnych.