Wójta Gminy Miedźna Jana Słoninki doszło w dniu 27.03.2019 r. do spotkania Zarządów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach. Spotkanie to zaowocowało dalszymi rozmowami i zacieśnieniem współpracy pomiędzy obiema Spółkami. W wyniku podjętych rozmów podczas kolejnego spotkania w dniu 17.05.2019 r. oba Zarządy w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna Andrzeja Kempnego oficjalnie potwierdziły wstępne ustalenia. Poniżej przedstawiamy wspólną notatkę prasową.

Bezpieczeństwo i jakość wody to nasz priorytet

Współpraca z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów to dla nas gwarancja ciągłości
i bezpieczeństwa dostaw wysokiej jakości wody – w ten sposób podsumował spotkanie z Zarządem GPW, Andrzej Mańka – Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gilowicach. Rozmowy przedstawicieli obu spółek dotyczyły kontynuacji długoletniej już współpracy.

GZGK w Gilowicach to jeden z hurtowych odbiorców wody dostarczanej przez GPW. Współpraca obu podmiotów trwa nieprzerwanie już od wielu lat. Spotkanie w katowickiej siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów otwarło przestrzeń do dalszej kooperacji. Jednym z nadrzędnych celów GZGK jest pobór wody tylko i wyłącznie z GPW.

–  Bardzo się cieszę z naszego spotkania i z wszystkich przeprowadzonych rozmów. Pozwolą one na rozszerzenie owocnej współpracy, która trwa już od wielu lat. Jako nowy zarząd chcemy wrócić do tego, co było kiedyś, a zatem poboru wody tylko i wyłącznie z GPW. To dla nas niezwykle istotna decyzja. Obecnie jako gmina posiadamy własne ujęcie, natomiast z uwagi na pewnego rodzaju problemy techniczne, chcielibyśmy zaopatrzyć i zabezpieczyć mieszkańców w dobrej jakości wodę. Stąd rozmowy z GPW, ponieważ uważamy, że jakość wody oferowanej przez Spółkę jest najwyższa i jak najbardziej chcielibyśmy z tego skorzystać. Tym bardziej jest nam miło, że GPW jest otwarte na dalszą, owocną współpracę w jeszcze szerszym zakresie niż do tej pory – powiedział Andrzej Mańka, Prezes Zarządu GZGK Sp. z o.o.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana w dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody
i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody, a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest transportowana rurociągami magistralnymi do klientów. GPW zaopatruje w wodę obszar o powierzchni około 4300 km2 na terenie 66 gmin województwa śląskiego i 3 gmin województwa małopolskiego. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 3,5 mln mieszkańców.

– Owocna współpraca z gminami i Rejonowymi Przedsiębiorstwami Wodociągowo – Kanalizacyjnymi jest naszym priorytetem. Nasze relacje z GZGK to modelowy przykład takiej współpracy. Relacje biznesowe oparte przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom dobrej jakości wody są dla nas niezwykle ważne – podsumował Henryk Drob, Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.