Pawełek, bo taką nazwę nosi żeliwny hydrant, jest dobrze ubrany i zawsze uśmiechnięty. Jego bajkowa postać ma się kojarzyć z miejscem poboru wody dla celów przeciwpożarowych. Nowo zamontowany hydrant stanowi prezent od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dla najmłodszych mieszkańców gminy. W kolejnych miesiącach być może uda się zamontować następne tego typu hydranty.  Mamy  nadzieję, że „Pawełki” szybko zyskają sympatię mieszkańców, a tym samym przysłużą się do wzbogacania wiedzy na temat sposobu poboru wody i dostarczania jej do domów.