Nazwa Spółki brzmi „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.”.

Spółka może używać nazwy skróconej „GZGK Sp. z o.o.”

Siedzibą Spółki jest: 43–227 Gilowice, ulica Józefa Lompy numer 19.

Adres korespondencyjny: 43-227 Gilowice, ulica Józefa Lompy numer 19.

Powiat: pszczyński

Gmina: Miedźna

e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl

NIP: 638 16 05 156

REGON: 072820537

KRS: 0000141345

TEL: (32) 448 94 43, fax (32) 449 01 70

Podawanie odczytów wodomierzy (32) 211 71 60

Pogotowie wodno – kanalizacyjne:  697 070 624 / 603 362 397