Stacja Uzdatniania Wody wraz ze zbiornikiem wody i rurociągami zewnętrznymi w Gilowicach

Projekt współfinansowany w wysokości 53,61% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w wysokości 10% z Budżetu Państwa.