Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,

  2. Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Joanna Warchulska-Kopeć

  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Paweł Legut

  • Członek Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Drąszkowski

3. Zarząd

  • Prezes Zarządu – Pan Andrzej Mańka

  • Wiceprezes Zarządu – Pan Henryk Utrata