Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,

  2. Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Zbigniew Zabawa

  • Członek Rady Nadzorczej – Pan Paweł Libera

  • Członek Rady Nadzorczej – Pani Renata Domżoł

3. Zarząd

  • Prezes Zarządu – Pan Roman Pająk

  • Członek Zarządu – Pan Dariusz Krawczyk