Uchwała nr 2/2019

Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z dnia 28 luty 2019 roku.

W sprawie:ustalenia cen i stawek za wykonane przyłącze przez 

                   Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Na podstawie § 22 ustęp 1 umowy spółki:

 1. Zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z o. o. postanawia:
 2. zatwierdzić ceny
 • wykonania 10 mb przyłącza wodociągowego o średnicy 32 z podpięciem do rury o średnicy od 90 mm do 250 mm w wysokości 1877,39 brutto
 • wykonania 10 mb przyłącza wodociągowego o średnicy 40 z podpięciem do rury o średnicy od 90 mm do 250 mm w wysokości 1931,76 brutto
 • wykonania 10 mb przyłącza wodociągowego o średnicy 50 z podpięciem do rury o średnicy od 90 mm do 250 mm w wysokości 2140,27 brutto
 • wykonania 10 mb przyłącza wodociągowego o średnicy 63 z podpięciem do rury o średnicy od 90 mm do 250 mm w wysokości 2292,15 brutto
 • za każdy dodatkowy mb powyżej 10 m przyłącza rurą 32 PE w wysokości 58,20 zł brutto,
 • za każdy dodatkowy mb powyżej 10 m przyłącza rurą 40 PE w wysokości 61,86 zł brutto,
 • za każdy dodatkowy mb powyżej 10 m przyłącza rurą 50 PE w wysokości 63,51 zł brutto,
 • za każdy dodatkowy mb powyżej 10 m przyłącza rurą 63 PE w wysokości 69,81 zł brutto,

2 . Ceny obejmują roboty wykonywane na posesji inwestora lub w najbliższym

sąsiedztwie

 1. Roboty dodatkowe konieczne do wykonania przyłącza będą kalkulowane

indywidualnie

 1. W powyższych cenach zawarte są koszty odbioru i wcinki oraz obowiązujący podatek VAT

 

III. Niniejsza uchwała zawiera wartości służące do wyceny przejmowanych nieodpłatnie przyłączy wodociągowych na majątek GZGK Sp. z o.o. i jest dokumentem wewnętrznym Spółki.

 1. Traci moc uchwała Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. nr 2/3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1marca 2019 roku.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Inżynierowi.