Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miedźna,

 2. Pobór i uzdatnianie wody,

 3. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,

 4. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

 5. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

 6. Usługi budowlane w zakresie:

  • wkonywanie instalacji wod – kan,

  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • wykonywanie robót ziemnych,

  • wykonywanie kompleksowych remontów budowlanych obiektów.

 7. Usługi transportowe