Nazwa Spółki brzmi „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.”.

Spółka może używać nazwy skróconej „GZGK Sp. z o.o.”

Siedzibą Spółki jest miejscowość Gilowice ulica Józefa Lompy numer 19, 43–227.

Powiat: pszczyński

Gmina: Miedźna

e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl

NIP: 638 16 05 156

REGON: 072820537

KRS: 0000141345

TEL: 32 448 94 43

FAX: 32 449 01 70

Pogotowie wodno – kanalizacyjne: 697 070 624 / 603 362 397