Nazwa Spółki brzmi „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.”.

Spółka może używać nazwy skróconej „GZGK Sp. z o.o.”

Siedzibą Spółki jest miejscowość Góra ulica Topolowa numer 6, 43 – 227 Miedźna.

Powiat: pszczyński

Gmina: Miedźna

e-mail: gzik@post.pl

NIP: 638 16 05 156

REGON: 072820537

KRS: 0000141345

TEL:

Filia Góra: (32) 211 71 60 / (32) 449 01 70

Filia Wola: (32) 448 94 43

Pogotowie wodno – kanalizacyjne: 697 070 624 / 603 362 397